Sosiaalisen tarinan valmistaminen

  1. Myönteinen otsikko
  2. Kannustava alku           
  3. Vaiheittainen kuvaus tilanteesta
  4. Toivottava toimintatapa tilanteessa
  5. Loppupäätelmät ja toimivan käyttäytymisen vahvistaminen (palkkio / kannustin - ”onnellinen loppu”)

Sosiaaliseen tarinaan voidaan liittää kuva tai sarjakuva, joka selventää ja vahvistaa tekstin sisältöä. Pienet lapset ja vaikeasti käyttäytyvät henkilöt hyötyvät yleensä kuvan tuesta, mutta kuva on laajemminkin hyödyllinen apuväline. Kuvasta tehdään sellainen, mikä sopii asiakkaalle (sclera, lehtileikkeet, omat valokuvat, piirros, papunet, clip art jne.) Kuvia käytettäessä on otettava huomioon henkilön ikä ja oppimisen erityispiirteet sekä hänen ymmärtämänsä kieli ja kuvat (esim. minä -muoto, vai kolmas persoona, kuvien ja tekstin määrä, mitä sanaa tarinasta käytetään, sosiaalinen tarina, sosiaalinen juttu, oma juttu vai jokin muu). Kielteisten muotojen käyttöä vältetään. Negatiiviseen käytökseen viitatessa voi käyttää kolmatta persoonaa, esim. ” Joskus ihmiset suuttuessaan lyövät toisia. Tämä on väärin.”

Tarinaa käydään läpi säännöllisesti ilman korostuksia tai erityisiä äänenpainoja: ennakointia, harjoittelua, muistin tukea vaativissa tai muissa vaikeissa tilanteissa. Tavoitteena on, että tarina vähitellen muovautuu henkilön omaksi ajatteluksi. Oppijalle on annettava aikaa: rauhassa odotetaan, riittävästi toistoja, asiakas mahdollisuuksien mukaan tarinan suunnitteluun mukaan.