Seksuaaliterveys

Seksuaaliterveys on käsitteenä avattu hyvin vasta julkaistussa "Oikeus seksuaalisuuteen" kirjasessa (Laulainen, 2013, 21). Seksuaaliterveys on osa ihmisen terveyttä. Seksuaaliterveyteen kuuluvat kehon terveys ja mielen terveys. Ihminen voi paremmin, kun keho on terve ja mieli on hyvä.

Ihmisellä on hyvä seksuaaliterveys silloin, kun on hyväksynyt oman seksuaalisuuden ja on onnellinen. Hyvään seksuaaliterveyteen kuuluu myös se, että ihmisellä on mahdollisuus nauttia seksuaalisista kokemuksista turvallisesti. Kaikkien seksuaaliterveyttä lisää se, että tiedetään, mitä seksuaalioikeudet ovat ja että näitä oikeuksia noudatetaan (Laulainen, 2013, 22).

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan, että jokaisella on oikeus päättää omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (WAS) teki vuonna 1999 seksuaalioikeuksien julistuksen. Seksuaalioikeudet ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kaikille ihmisyksilöille luonnostaan kuuluvaan vapauteen, arvoon ja tasavertaisuuteen. Koska terveys on perustava ihmisoikeus, tulee myös seksuaaliterveyden olla perusoikeus. Voidaksemme varmistaa sen, että ihmiset ja yhteiskunta kehittävät tervettä seksuaalisuutta, seksuaalioikeudet tulee hyväksyä ja niitä tulee edistää, kunnioittaa ja puolustaa kaikissa ihmisryhmissä ja kaikin keinoin. Seksuaaliterveys on tuloksena elinympäristöstä, joka tunnustaa, kunnioittaa ja toteuttaa näitä oikeuksia.

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen persoonallisuutta. Sen kehittyminen riippuu siitä miten inhimilliset perustarpeet tyydyttyvät. Näitä ovat kaipuu ja halu kontaktiin, läheiseen suhteeseen, tunneilmaisuun, mielihyvään, hellyyteen ja rakkauteen. Seksuaalisuus rakentuu ihmisen ja sosiaalisten taitojen välisessä vuorovaikutuksessa.

Seksuaalisuuden täysi kehittyminen on välttämätöntä ihmiselle, ihmisten väliselle ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille.

Senson pilottikohteissa toimivissa ryhmissä annetaan kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille tietoa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista muun muassa kehonmuutoksista ja sukupuolisuudesta. Kartoitamme sopivia kuvia kommunikoinnin tueksi liittyen seksuaaliterveyteen. Kuvilla rakennamme seksuaaliterveyttä edistäviä sosiaalisia tarinoita ja muita kuviin perustuvia kommunikointimenetelmiä ( World Association for Sexual Health (WAS), Hong Kong 26.8.1999. Suomennos Sexpo-säätiö).