Seksuaalikasvatus 

Seksuaalikasvatuksella lisätään tietoa seksuaalisuudesta, kehosta, lisääntymisestä ja seksuaalisuuden fyysisistä, kognitiivisista, sosiaalisista, emotionaalisista ja kulttuurisista näkökohdista.

Kasvatuksella lisätään tietoa myös ehkäisystä, sukupuolitautien ja HIV-tartunnan ehkäisemisestä ja itsemääräämisoikeudesta sekä neuvonta- ja terveydenhuoltopalveluista ja niiden käytöstä.

Kasvatuksella lisätään taitoja ja mahdollisuuksia tehdä tietoon ja ymmärtämiseen perustuvia päätöksiä, puhua seksuaalisuudesta, tunteista ja suhteista sekä hallita tähän tarvittava kieli. Kasvatuksen toivotaan lisäävän valmiuksia solmia ja ylläpitää tasa-arvoisia ihmissuhteita, jotka perustuvat keskinäiseen yhteisymmärrykseen ja kunnioitukseen kumppania kohtaan. Kasvatuksella pyritään myös lisäämään taitoa tunteiden ja omien tarpeiden ilmaisemiseen.
(Senso-koulutus 2013/Pia Henttonen)

Seksuaalikasvatus on yläkäsite, johon liittyvät seksuaalivalistus , seksuaaliopetus ja seksuaalineuvonta