Seksuaalisuus

Senso-projektin keskiössä on kehitysvammaisten - ja autisminkirjon henkilöiden seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen liittyvät kysymykset. Tavoittelemme myönteistä ja luonnollista suhtautumistapaa seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Korostamme jokaisen ihmisen oikeutta omaan seksuaalisuuteen.  Haluamme nähdä seksuaalisuuden moninaisena positiivisena voimavarana ihmisen elämässä. Pyrimme löytämään keinoja seksuaalisen väkivallan tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Etsimme sopivia menetelmiä helpottaaksemme kehitysvammaisten -ja autisminkirjon henkilöiden seksuaalioikeuksien käsittelyä. Lähestymme kysymystä kohderyhmälle sopivan kielen ja kehitystason mukaisen sisällön kautta. 

     www.sclera.be

Seksuaalikasvatus on jokaisen perusoikeus. Kasvatus lisää hyvinvoinnin edellytyksiä antamalla valmiuksia ymmärtää omaa itseään ja omaa kehoaan.